Avaleht / Uudised

Hooldustöötajad panevad kutsemeistrivõistlusel proovile kutse- ja koostööoskused

14.04.2016

Homme, 15. aprillil toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses (Loode 3, Valga) hooldustöötajate kutsemeistrivõistlus, kus pannakse proovile viie kutseõppeasutuse õppurite kutse- ja koostööoskused.

„Hooldustöötajate pideva enesetäienduse ja pädevuse arendamise vajadus on inimkonna vananemist arvesse võttes võtmeküsimus. Kutsemeistrivõistlustel on oluline osa hooldustöötaja eriala õppurite motiveerimisel oma kutseoskuste heal tasemel hoidmiseks,“ kommenteeris võistlusi Eesti Õdede Liidu hooldustöötajate seltsingu juht Madeann Alamets

Hooldustöötajate kutsemeistrivõistlus koosneb kolmest osast. Esimeses ülesandes tuleb võistlejatel täita lünktekst, toetudes teoreetilistele teadmistele töökeskkonna valdkonnas.

Teises ülesandes tuleb  võistlejatel näidata koostööoskusi ja sooritada koos paarilisega situatsioonülesanne. Kolmas ülesanne eeldab võistlejatelt individuaalsete kutseoskuste demonstreerimist.

„Võistlejate soorituste hindamisel pööratakse tähelepanu olulistele aspektidele hooldustöötaja töös, nagu toimingu sooritamise korrektsus, eetiline käitumine, empaatilisus ja suhtlemisoskus. Sellise kompetentsiga hooldustöötajate kujundamine on ka meie sihiks,“ kommenteeris hindamiskriteeriume võistluse kohtunik ja Koeru Hooldekeskuse juhataja Rünno Lass.

Parima hooldustöötaja kutsevõistlusest võtavad osa 12 õppurit Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Valgamaa Kutseõppekeskusest, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Kuressaare Ametikoolist ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Võistlus avatakse kl 10.30 ning parimate autasustamine toimub kl 16.30. Kõik huvilised on oodatud võistlejatele kaasa elama!

Hooldustöötaja kutsemeistrivõistluse ülesande ja ajakavaga saab tutvuda SA Innove kodulehel.

Kõikide kutsemeistrivõistluste kulgu ja galeriisid näeb kutseharidus.ee Facebooki fännilehel.

Kutsemeistrivõistlusi korraldab SA Innove koostöös Eesti Õdede Liidu ja Valgamaa kutseõppekeskusega. Võistluste läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.