Avaleht / Uudised

Selgunud on projektid, mis hakkavad tööle aitama kaua tööturult eemal olnud inimesi

15.04.2016

Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ taotlusvoorust toetuse saajad on selgunud. Toetatakse kaua tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Välja jagatakse ligi 2 miljonit eurot Eesti riigi ja ESFi toetusraha.

Projektide raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks. Voor oli  avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016. Projektitaotlusi esitasid Innovesse erinevad MTÜd, OÜd, ASid, kõrgkoolid, kohalikud omavalitsused ja sihtasutused. Soovitud toetussummad ühe projekti kohta jäid 50 100 eurot ja 399 524 euro vahele. Projekte esitati üle Eesti ja tegevusi viiakse ellu mitmetes maakondades, nagu Harjumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal, Tartumaal, Järvamaal ja Läänemaal, Jõgevamaal ja Valgamaal, seega kaasatud on 80% maakondadest.   

Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on toetust saanud projektides arvestatud nii sihtgrupi vajadusi kui ka piirkondlikku olukorda ja tööturu võimalusi. Planeeritavad tegevused on suunatud sihtgrupi tööturule sisenemise või naasmise ettevalmistavaks etapiks. „Heameel on tõdeda, et mitmed projektid plaanivad teha koostööd Töötukassa ja Rajaleidja keskuste karjäärinõustajatega“, tõdeb Luide.

Toetuse saajad selgusid ekspertide poolt antud konsensuslike hinnangute põhjal. Toetust said need projektid, mille hindamistulemus oli vähemalt 25 punkti. Toetust saanud projektide nimekiri on leitav
siit.

Sama meetme teise tegevusse -  esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – saab endiselt taotlusi esitada. Voor on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot. Täiendavat teavet taotlusvooru kohta leiab Innove 
kodulehelt.

Lisainfot Sotsiaalministeeriumi valdkonna toetuste kohta leiab siit.