Avaleht / Uudised

Kõrgõzstan on huvitatud Eesti keelekümbluskogemusest

18.04.2016

18.- 22. aprillil viibib Eestis Innove kutsel 24-liikmeline Kõrgõzstani mitmekeelse ja mitmekultuurilise hariduse asjatundjate delegatsioon.

Visiidi käigus tutvutakse Eesti keelekümblusprogrammiga. Viie päeva jooksul külastavad Kõrgõzstani eksperdid Arbu ja Vindi lasteaeda, Pae gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli ning osalevad ka keelekümblusprogrammi konverentsil „Õpime koos“, mis toimub Tartu ülikooli Narva kolledžis. Lisaks sellele toimuvad kohtumised Sihtasutuse Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega.

Projekti eesvedajateks on Sihtasutus Innove ja Kõrgõzstani Sotsiaalse Integratsiooni Keskus. Nimetatud projektiga seonduvalt leidis eelmise aasta novembris aset mitmekeelse hariduse spetsialistide koolitus Kõrgõzstanis, mis keskendus lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikate ja parimate praktikate tutvustamisele praktiliste harjutuste läbi. Koolituse läbiviijateks olid SA Innove eksperdid Natalja Mjalitsina, Svetlana Belova ja Lea Orro. Koolitatavate tagasiside oli väga positiivne. Eelkõige rõhutati koolitusel tutvustatud ülesannete praktilist toetust mitmekeelse õppe programmi planeerimisel, tunni ette valmistamisel ja läbiviimisel. Projekti Kõrgõzstani-poolne koordinaator Nadira Dzhusupbekova võttis tollal asja kokku nii: „Meie spetsialistid tänavad südamest Eesti asjatundjaid suurepäraste seminaride eest! Me oleme väga rahul teie ekspertide visiidiga ning loodame, et meie koostöö jätkub.“

Kõrgõzstanis kui mitmerahvuselises riigis on mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus kuulutatud prioriteediks. Umbes kaks kolmandikku elanikkonnast räägib esimese keelena kirgiisi keelt, iga seitsmes Kõrgõzstani elanik peab emakeeleks usbeki ning iga kaheksas vene keelt. Üldhariduskoolide õppekeelteks on kirgiisi, vene, usbeki ja tadžiki keel.´

Visiit toimub Eesti Vabariigi Välisministeeriumi rahastatud arengukoostööprojekti „Kõrgõzstani lõimitud aine- ja keeleõppe koolitajate ja nõustajate meeskonna tegevuse toetamine mitmekeelse hariduse valdkonnas“ raames.