Avaleht / Uudised

Haridusasutustele on avatud erinevad taotlusvoorud

20.05.2016

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Innove on haridusasutustele välja kuulutanud taotlusvoorud, kust saab toetust taotleda õppeasutuse ümberkorraldamist või alustamist toetavate meeskonnakoolituste, organisatsioonikultuuri arendusprojektide ning õpetajate lisaeriala omandamise toetuseks. Jagatavate toetuste kogumaht on 820 000 eurot.

Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver peab kooli õppijakesksemaks muutumisel oluliseks õpetajate pideva arengu tagamist: “Selle eesmärgi elluviimisel mängib rolli nii õpetajate võimalus lisaeriala omandada kui ka uuenenud õpikäsitust toetav koolikultuur.“

Taotlusvoorud:

Töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine
Toetatakse kuni 63 000 euro suuruseid täiendkoolituse projekte. Vooru kogu eelarve on 660 000 eurot. Oodatud on projektid õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvatelt avalik-õiguslikelt ülikoolidelt. Projektide raames saavad põhikoolis töötavad õpetajad omandada lisaeriala või -pädevuse, näiteks lõimitud aine- ja keeleõppe või eripedagoogilise lisapädevuse. Samuti saab esitada taotlusi nende projektide rahastamiseks, mis pakuvad muudelt elualadelt tulnud alustavatele õpetajatele pedagoogilist õpet.
Tähtaeg: 31. mai 2016 kl 17.00.
Lisainfo

Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
Toetust saavad taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid ning koolieelsete lasteasutuste, kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide pidajad. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekti kohta.
Tähtaeg: 23. mai 2016 kl 17.00.
Antud taotlusvoor on kavandatud avada kahel korral aastas. Teine voor avatakse käesoleva aasta sügisel.
Lisainfo

Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
Toetust on oodatud taotlema alates 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused. Taotlusvooru eelarve on 60 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on kuni 5 000 eurot projekti kohta.
Tähtaeg: 23. mai 2016 kl 17.00.
Lisainfo

Taotlusvoorudes jagatavast toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.

Taotlemist tutvustavad infopäevad huvilistele toimuvad 2. mail Tallinnas ja 5. mail Tartus.


Lisainfo:
Mari Annus
527 6159 / 735 0534
mari.annus@innove.ee