Avaleht / Uudised

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

25.04.2016

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust.Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet. Eksamiülesannete alustekstid esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosa koosneb alusteksti(de)st ja probleemipõhisest ülesandest. Eksaminandil tuleb kirjutada umbes 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja lõppeb 16.00.

Eksamiperiood jätkub kolmapäeval, 27. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga ning 3. mail  inglise keele eksamiga. Eksamiperiood lõppeb 19. mail matemaatika eksamiga.  Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais. Riigieksamitele registreerus tänavu  kokku 10 471 eksaminandi.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksamitegijaid esmaspäeval haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Ministri pöördumist saab kuulata kell 10.00 Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.–19. juunini eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja riigiportaalis www.eesti.ee 

Elektroonilised riigieksamitunnistused väljastatakse hiljemalt 20. juunil.

Lisainfo 2016. a riigieksamite kohta on leitavt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

 

Riigieksameid tutvustavad videod on leitavad:

Kuidas eksamitööd valmivad? https://youtu.be/2fxNY2Ly6vM

Käes on eksamipäev? https://youtu.be/yBD9MmJLVSQ

Pärast eksamit https://youtu.be/fHk-ZCYgJOwAnneli Aab