Avaleht / Uudised

Lähemalt eesti keele riigieksami ülesannetest

25.04.2016

Täna toimunud eesti keele riigieksamil tuli õpilastel lahendada alustekstidel põhinevaid tekstimõistmis- ja kirjutamisülesandeid. Eksamitöös oli neli varianti. Õpilane võis nende hulgast valida sobivaima.

Lugemisosas tuli lahendada 3 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet. Alustekstid esindasid proosat (Rein Raua novell „Kivi”), publitsistikat (Kristjan Porti artikkel „Sportlased, idaeurooplased, Nietzsche ja rehepapid” ja Voldemar Kolga artikkel „Haridus teeb vabaks”) ning populaarteadust (Tiit Kändleri artikkel „Maa läheneb uuele olekunihkele”).

Eksami teises osas tuli abiturientidel kirjutada lühikirjand. Eksaminandid võisid arutleda, mis tähendus on asjadel inimeste jaoks, käsitleda inimeste suhtumist aususesse ja petmisesse, arutleda hariduse ning vabaduse seoste üle või analüüsida inimese ja elukeskkonna vastastikust mõju.