Avaleht / Uudised

Eesti keele teise keelena riigieksamil paneb teadmised proovile 2239 eksaminandi

27.04.2016

Vene õppekeelega gümnasistide esimesele riigieksamile on registreerunud 2239 eksaminandi.   

Eesti keele teise keelena eksamil on kaks osa – kirjalik ja suuline. Eksami kirjalikus osas mõõdetakse kirjutamis-, kuulamis-, lugemisoskust ning grammatikapädevusi, eksami suuline osa mõõdab suulist väljendusoskust.  Eksami edukal sooritamisel (vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest) väljastatakse eksaminandile eesti keele B2-taseme tunnistus.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama järgmised riigieksamid:

•             eesti keel (25. aprill) või eesti keel teise keelena (27.–29. aprill);

•             võõrkeel (inglise keel)  (3. mai);

•             matemaatika (19. mai).  

Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.
Riigieksamitele registreerus tänavu  kokku 10 471 eksaminandi.  

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.–19. juunini eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/  ja riigiportaalis www.eesti.ee . Elektroonilised riigieksamitunnistused väljastatakse hiljemalt 20. juunil.