Avaleht / Uudised

Abituriendid teevad täna inglise keele riigieksamit

03.05.2016

Eksamile on registreerunud  7145 eksaminandi. Täna viiakse läbi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa, suulise osa intervjuud toimuvad koolides 4.-10. maini.

Võõrkeele eksamiks said eksamisooritajad  valida eksami inglise, prantsuse, saksa või vene keeles.  Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75–100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustasemetunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.


Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega.

Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 135 eksaminandi. Erinevatele rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitele on registreerunud 203 eksaminandi, neist 89 on juba sooritanud Saksa II astme keelediplomi eksami. Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksamitele on registreerunud 274 eksaminandi.  Võõrkeele eksami sooritamise asemel oli õpilastel võimalus esitada ka tunnistus  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt  tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Seda võimalust kasutas tänavu 679 õpilast.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama järgmised riigieksamid:

  • eesti keel (25. aprill) või eesti keel teise keelena (27.–29. aprill);
  • võõrkeel (inglise keel)  (3. mai);
  • matemaatika (19. mai). 

Riigieksamitele registreerus tänavu  kokku 10 471 eksaminandi.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.–19. juunini eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/   ja riigiportaalis www.eesti.ee . Elektroonilised riigieksamitunnistused väljastatakse hiljemalt 20. juunil.Anneli Aab