Avaleht / Uudised

Tasemetöödest koolides

11.05.2016

Tasemetööde osas on oluline meeles pidada, et tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate, milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba väga edukad.  Tasemetöö eest ei panda õpilastele hindeid.

Riiklikku valmisse kuuluvate õpilaste tasemetööde tulemusi analüüsitakse ja avalikustatakse Innove poolt vaid üldistatult, üleriigilisel tasemel. Ühegi kooli ega õpetaja kohta järeldusi ega võrdlusi ei tehta.  Riikliku valimi tulemused avalikustatakse Innove kodulehel 24. maist 2016.

Õpilastele, kes ei kuulu riiklikku valimi koosseisu, on võimalik tasemetöö viia läbi kooli enda poolt. Kool saab oma tulemusi ise riigi tulemusega võrrelda.

 

3. klassi tasemetööd tehakse paberil

Kolmanda klassi tasemetööd toimuvad:

  • 11. mail - eesti keel/vene keel
  • 17. mail - matemaatika

Koolid, kelle õpilased kuuluvad riiklikku valimisse, saavad tasemetööde paketi maavalitsusest. Teised koolid saavad tasemetöö faili alla laadida EISist tasemetöö päeva hommikul alates kell 8.00. Kolmanda klassi tasemetööde puhul muid toiminguid EISis teha ei ole vaja.

Pärast tasemetöö toimumist saadavad koolid valimisse kuulunud õpilaste kontrollitud tasemetööd viie tööpäeva jooksul SAle Innove tagasi. 


 

6. klassi tasemetööd tehakse elektroonselt

Sellest aastast toimuvad kõik 6. klassi tasemetööd elektroonses keskkonnas ehk EISis. Tasemetööd toimuvad:

  • 10. mail - eesti keel ja eesti keel teise keelena riiklikule valimile
  • 11. mail - eesti keel ja eesti keel teise keelena õpetaja registreeritud sooritajatele
  • 12. mail - matemaatika riiklikule valimile 
  • 13. mail - matemaatika õpetaja registreeritud sooritajatele
  • 18. mail - kolmas aine riiklikule valimile
  • 19. mail -kolmas aine eelnevalt õpetaja registreeritud sooritajatele

 

Kõik elektrooniliste tasemetööde läbiviimiseks vajalikud juhendid koolidele on leitavad siit.

Juhendid, kuidas toimida, kui testi päeval peaks ilmnema tehniline tõrge on leitavad siit.

Tagasiside küsimustikud õpetajatele on leitavad siit

Peale tasemetööde toimumist, alates 24. maist on õpetajatel võimalik  kõiki väljatöötatud e-tasemetöid EISis oma õppetöö korraldamisel vabalt kasutada.