Avaleht / Uudised

Täiskasvanuid plaanib tagasi kooli tooma hakata 16 projekti

06.05.2016

Haridustee katkestanud täiskasvanuid kooli tagasi aitavaid tegevusi, et võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada, kavatsetakse pakkuma hakata 16 projekti abil Eesti eri piirkondades. Kõige rohkem laekus Innovesse taotlusi Harjumaalt – 3, Ida-Virumaalt esitati 2 ja teistest maakondadest kokku 11.

Projektitaotlustes soovitakse toetust üle 3 miljoni euro. Toetust antakse ühe projekti kohta kuni 250 000 eurot. Vooru kogu eelarve on 4 miljonit eurot, millest 15% moodustab Eesti riiklik finantseering ja 85% Euroopa Sotsiaalfondi toetus. Taotlusvoor toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse programmi raames.

Taotlusi said 17. märtsist kuni 2. maini Innovesse esitada mittestatsionaarses õppevormis põhi- ja/või keskharidust pakkuvate õppeasutuste pidajad või koolid ise. Esitatud projektide tegevuskavades on põhi- või keskhariduseta täiskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine, et tuua neid taas õppimise juurde. Lisaks planeeritakse erinevaid õppimist ja õpetamist toetavaid tegevusi, näiteks õpinõustajate jt tugispetsialistide kaasamist, vajadusel lapsehoiuteenuse pakkumist  ning lisa- ja tasanduskursuste loomist ja pakkumist.

Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on Eestis täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr kasvanud, kuid paraku on meil suur hulk täiskasvanuid, kelle õpingud on katkenud enne keskhariduse omandamist. „Käesoleva taotlusvooru eesmärk ongi projektides pakutavate tegevuste abil suurendada mittestatsionaarses õppes lõpetajate arvu ja vähendada osalevates koolides väljalangevust, et suurendada nende inimeste edasisi valikuvõimalusi haridustee jätkamiseks ja elukestvas õppes osalemiseks. Esitatud projektid planeerivad projektide kahe tegevusaasta jooksul anda selle eesmärgi täitmisse oma olulise panuse,“ tõdeb Parve.


Projektitaotlusi hakkavad peagi hindama oma ala eksperdid. Toetuse saajad selguvad juulis.

Täiendav teave taotlusvooru kohta.