Avaleht / Uudised

Toetatakse haridusasutuste arendusprojekte ning meeskonnakoolitusi

04.07.2016

Haridusasutused said Innovesse taotlusi esitada õppeasutuse ümberkorraldamist või alustamist toetavate meeskonnakoolituste ning organisatsioonikultuuri arendusprojektide jaoks. Tänaseks on selgunud toetuse saajad. Riik ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad 14 haridusasutuste arendusprojekti ning 12 meeskonnakoolituste projekti.
 

- Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
Kokku esitati Innovesse 28 projekti, millest raha saavad 14 kogusummas 125 319 eurot.

Toetust said taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid ning koolieelsete lasteasutuste, kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide pidajad.

Uus taotlusvoor samas tegevuses toimub käesoleva aasta sügisel.


- Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused

Innovesse esitati 15 projekti, rahastatakse neist 12 kogusummas 56 103 eurot.

Toetust said taotleda alates 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused.

Järgmine taotlusvoor selles tegevuses toimub 2017. aastal.

Toetuse saajate nimekirjad 

Taotlusvoorudes jagatavast toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.


Määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" tegevuse 4 „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" ja tegevuse 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" taotlusvoor oli avatud 20. aprillist kuni 23. maini 2016.