Avaleht / Uudised

Õpetajatel on võimalik ülikoolides omandada lisaeriala või-pädevus

29.07.2016

Selgunud on projektid, mille raames saavad õpetajad ülikoolides omandada lisaeriala või –pädevuse.

Taotlusvoor „Töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine" oli avatud 20. aprillist kuni 31. maini. Innovesse esitati 13 projektitaotlust, neist rahastatakse 11 projekti kogusummas 527 519 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.

Taotlejaks võisid olla õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvad avalik-õiguslikud ülikoolid.

Projektide raames saavad põhikoolis töötavad õpetajad omandada lisaeriala, lõimitud aine ja keeleõppe või eripedagoogilise lisapädevuse ning tööd alustavad muudelt elualadelt õpetajakutsesse sisenejad saavad pedagoogilise pädevuse.

Projektide raames pakutavate koolituste kohta saab lisainfot toetuse saajate kodulehtedelt. Koolitustel osalemine on õpetajate jaoks tasuta.

Toetuse saajate nimekiri on leitav siit.