Avaleht / Uudised

Karjääriteenuste valdkonna väljakutsed: teenuste kasutajaks on põlvkond, kes ootab e-lahendusi

30.08.2016

15.-19. augustil toimus Jyväskyläs esimene rahvusvaheline suveülikool, mis keskendus infotehnoloogia lahenduste ja sotsiaalmeedia kasutamisele nõustamisteenuste valdkonnas. Õppejõududeks olid spetsialistid Ameerikast, Soomest, Rootsist, Islandis ja Taanist ning osalejaid 11 riigist kokku 30, nende seas oli lisaks Eestile ka näiteks Korea ning Iirimaa.

„Suveülikooli eesmärk oli anda ülevaade mil moel tehnoloogia mängib rolli karjääriteenuste osutamisel ja arendamisel. Eksperimenteeriti ja praktiseeriti erinevaid lahendusi ning sotsiaalmeedia kanaleid, sh e-post, telefon, chat. Samuti arutleti nn digital native ehk digitaalse põlvkonna eelistuste ja vajaduste üle IKT vahendite kasutamisel karjääriplaneerimiseks,“ tutvustab Margit Rammo, SA Innove rahvusvaheliste projektide juht.

Rammo toob välja ka koolitaja James P. Sampsoni (Florida ülikooli professor) põhisõnumid:

  • Kuivõrd tehnoloogia areneb väga kiiresti, on vaja süsteemset ja pidevat diskussiooni nõustaja ja tehnoloogia rolli teemal;
  • aeg on anda rutiinsed tegevused arvutite teha – see muudab põnevamaks nii noore kui ka nõustaja elu ning tõhustab tööd;
  • kliendi vajadusest ja ressursside efektiivse kasutamise põhimõtetest on vaja eristada teenuste sügavus ja ulatus (sh eneseabiteenus, töötajatoega teenus, juhtumipõhine teenus);
  • tehnoloogia kasutamisel on vajalik keskenduda eraldi eetika teemale, sh nt privaatsus, info aja- ja asjakohasus jne.

Rammo lisab, et Jyväskylä suveülikool oli suurepärane võimalus vastastikuseks kogemusevahetuseks ja lõi hea pinnase koostööks tulevikus.

Suveülikoolis osalesid Eestist Margit Rammo, Kristina Orion ja Kairi Valk SA-st Innove.Foto: SA Innove. Pildil (vasakult paremale): Margit Rammo (SA Innove) Jukka Lerkkanen (Jyväskylä Avatud Ülikool, Soome), Jónína Ólafsdóttir Kárdal (Islandi Ülikool), Mia Lindberg (Malmö Kõrgkool, Rootsi) , Raimo Vuorinen (Jyväskylä Ülikool), Jaana Kettunen (Jyväskylä Ülikool), Kristina Orion (SA Innove), Elsebeth Nygaard (Taani Haridusministeeriumi e-nõustamise üksus), Kairi Valk (SA Innove).