Avaleht / Uudised

Innove e-poest saab peagi tellida uut HEV-õppevara

19.09.2016

Innove e-poest on oktoobri lõpust võimalik tellida uut ja olulist HEV-õppevara. Nimelt on ilmumas uus keeleõpetuse tööraamat „Eesti keele tööraamat 8. klassile“. Autoriteks Ana Kontor ja Kaja Plado.

Tööraamat, mis on õpikut ja töövihikut ühendav õppevara, sisaldab ülesandeid ja harjutusi teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks? kui ka iseseisvaks tööks ja enesekontrolliks. Õppevaras käsitletavad teemad toetuvad õppekavas nimetatud üldpädevustele ning eesti keele õppe rõhuasetustele ja taotletavatele õpitulemustele 8. klassis.

Õppevara koosneb neljast tööraamatust, millest kaks esimest osa ilmuvad II veerandi alguseks, st hiljemalt 24.10.2016 ning kolmas ja neljas osa III veerandi alguseks, st hiljemalt 3.01.2017.

Õppevara väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Õppevara saab tellida läbi SA Innove e-poe.