Avaleht / Uudised

Innove kutsub keelepädevuste taotlusvooru infopäevadele

21.09.2016

17. oktoobril avaneb taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul", mille tutvustamiseks korraldab Innove 3. oktoobril Jõhvis ja 5. oktoobril Tallinnas infopäevad. Taotlusvooru eesmärk on elanikkonna keeleoskuse arendamine, rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine ning keeleõppealase koostöö soodustamine haridusasutuste vahel. Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtneri sõnul saavad tänu taotlusvoorule võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning juba töötavad õpetajad võimaluse tasuta sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksameid ja ebapiisava keeleoskusega eestimaalased võimaluse paremaks toimetulekuks tööturul. „Mida rohkem on meie koolides rahvusvahelise testi teinud õpetajaid, seda kindlam on keeleõppe kvaliteet. Ka keelealase vaba- ja kogemusõppe ning haridusasutuste keelealase koostöö toetamine aitab keeletunnis õpitut kinnistada,“ märkis Kärtner.

Selleks, et parandada ebapiisava riigikeeleoskusega inimeste toimetulekut tööturul, luuakse neile keelepraktika ja stažeerimise võimalusi. Lisaks toetatakse erinevate haridusasutuste riigi- ja võõrkeelte alaseid koostööprojekte, mille eesmärk on parandada inimeste keeleoskust, soodustada lõimumist ning tutvustada osalejatele võimalikke haridusvalikuid.

Toetust on oodatud taotlema haridusasutused, kohalikud omavalitsused, võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ning õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid.

Taotlusvooru eelarve on 746 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 634 100 ja riiklik kaasfinantseering 111 900 eurot. 

Projektitaotlusi saab SA Innovesse esitada struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu 17. oktoobrist kuni 28. novembrini 2016 kl 17.00. Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad infopäevad 3. oktoobril Jõhvis ja 5. oktoobril Tallinnas. Kuna tegemist on uudse toetusskeemiga, siis soovitame projektide planeerijatel infopäevadel osaleda.

Täpsem teave taotlusvooru kohta ja infopäevadele registreerimine:
www.innove.ee/struktuuritoetused/keeletegevused