Avaleht / Uudised

Projektitoetused koolimeeskondade ühiseks õppimiseks ja haridusuuenduste rakendumiseks

27.09.2016

Sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutab oktoobrikuus välja projektitoetuste taotlusvoorud, eesmärgiga toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.  

Projektitoetust saavad taotleda haridusasutused, haridusasutuste pidajad ja maavalitsused. 

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele

- koolipõhise koolimeeskonna õpiüritusteks (toetus kuni 4500 eurot projekti kohta);

- erinevaid maakondi hõlmavate haridusasutuste vahelisteks õpiüritusteks kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks (toetus kuni 3000 eurot projekti kohta);

- maakonna piires haridusasutuste vahelisteks õpiüritusteks kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks (toetus kuni 3000 eurot);

- alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritusteks (toetus kuni 3000 eurot projekti kohta);

- kogukonda kaasavaks õpiürituseks igas maakonnas ja Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu linnas (toetus kuni 3000 eurot projekti kohta).

 * õpiüritus – koondnimetus täiendusõppe raames läbiviidavatele erinevatele õpivormidele
 

Ootame teid infopäevadele!  

Infopäevadel tutvustame toetuse andmise eesmärki, toetatavaid tegevusi ja taotlusvoorude läbiviimise põhimõtteid, taotluse koostamise ja elluviimisega seotud dokumente (taotlusvorm, projekti eelarvevorm, aruandlus).  


Infopäevad
toimuvad

- 3. oktoobril Tallinnas (asukoht: SA Innove, Lõõtsa 4) – registreeru;

- 4. oktoobril Tartus (asukoht: Hotell Lydia, Ülikooli 14) – registreeru;

- 7. oktoobril Pärnus (asukoht: Strand SPA & Konverentsihotell, Tammsaare pst 35) – registreeru;

- 10. oktoobril Rakveres (asukoht: Aqva Hotell, Parkali 4) – registreeru.

 

Infopäevade ajakava

15.00 - 15.30   Kogunemine ja tervituskohv
15.30 - 16.30   Taotlusvoorude tutvustus. Statuudi põhimõtted. Taotlusdokumentide tutvustamine.
16.30 - 16.45   Kohvipaus
16.45 - 18.00   Taotlusdokumentide tutvustamine. Projektide hindamine ja aruandlus.
18.00 - 18.30   Küsimused

Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.


Lisainformatsioon

Heleriin Jõesalu 
SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus 
heleriin.joesalu@innove.ee 
735 0728 / 53 414 905