Avaleht / Uudised

Sihtasutus Innove hakkab tegelema keelekümbluse temaatikaga

02.01.2013

Seni MISA kaudu juhitud keelekümblustegevusi viib alates 1. jaanuarist 2013 ellu Sihtasutus Innovesse loodud keelekümbluskeskus.

Innovesse tuleb MISAst üle keelekümblusprogrammi tegevuste koordineerimine, kuid sellele lisandub ka välisriikidest Eesti haridussüsteemi saabunud õpilaste õppetaseme võrdlemine, eestikeelse õppe olukorra kirjeldamine ja hindamine vene koolis.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo tegi augustis 2012 kultuuriminister Rein Langile ettepaneku viia formaalharidussüsteemiga seotud tegevused, mis siiani on läbi viidud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed (MISA) Sihtasutusse Innove. Kokkuleppe kohaselt liikusid MISA kaudu juhitud keelekümblustegevused alates 1. jaanuarist 2013 Sihtasutusse Innove, kuhu loodi üldhariduse ja seire agentuuri alla keelekümbluskeskus.

Eestis on ühtne haridussüsteem, millesse kuuluvad nii vene kui eesti õppekeelega koolid. Kuna ministeerium ühendas hiljuti Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ja Sihtasutuse Innove, et tagada üld- ja kutsehariduses toimuvate arendustegevuste süsteemsem juhtimine, on keelekümblusprogrammi tegevuste liitmine ühtsesse struktuuri loogiline samm.

Seni MISA-s keelekümblusprogrammi koordineerinud eksperdid jätkavad tööd Sihtasutuses Innove. Nende kontaktid on leitavad Innove kodulehelt.

Keelekümbluse kohta leiab lisainfot SIIT