Avaleht / Uudised

Keeletegevuste taotlusvoor haridusasutustele, aineühendustele ja KOVidele

11.11.2016

17. oktoobrist on avatud taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul", taotlusi saab Innovesse esitada kuni 28. novembrini 2016 kl 17.00.

Toetuse andmise eesmärk on elanikkonna keeleoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

Toetust on oodatud taotlema haridusasutused, kohalikud omavalitsused, võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ning õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid.

Taotlusvooru eelarve on 746 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 634 100 ja riiklik kaasfinantseering 111 900 eurot. 

Soovitavalt võiks keeleõppeks kasutada aktiveerivaid viise, mitte piirduda koolitunniga klassiruumis. Töövahetused, kus keeleõppurid saadetakse kümblema eestikeelsesse keskkonda on väga häid tulemusi andnud, erialased kogemuste vahetamised, spordivõistlused või ühisürituste ettevalmistused parandavad samuti keeleoskust. Ka keeleklubid ja keelekohvikud, eestlasest mentoriga kirjavahetuse pidamine või eestikeelsetel kultuurisündmustel osalemine ja hilisemad arutelud on aidanud kaasa parema keeleoskuse saavutamisele. Millise tegevuse abil eesti keel selgemaks saaks, jääb iga projekti esitaja välja mõelda. Julgustame loovalt mõtlema ja lennukaid ideid projektidesse kirjutama.

Täpsem info taotlusvooru kohta