Avaleht / Uudised

Toetust saab taotleda avatud taotlusvoorudest tööelu vallas

28.10.2016

Tööelu valdkonnas on Innove ja Sotsiaalministeerium avanud ESF taotlusvoorud: noorte ja pikaaegsete töötute tööle aitamise ning hoolekandeteenuste pakkumise voorud.
 

Töölesaamist toetavad teenused

Taotlusi saab esitada järgnevatele tegevustele:
- esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine
Taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

-
 pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine
2. taotlusvoor avanes 22. augustil ning on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Toetust on Innovest oodatud taotlema juriidilised isikud, FIEd, kohalikud omavalitsusüksused ning valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Toetust antakse ühele projektile 50 100 kuni 400 000 eurot. 

Loe täpsemalt 

Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös arendatakse ja osutatakse projekti taotleja või partnerina kaasatud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil käesoleva määruse §-s 5 sätestatud eesmärkide ja tulemuse saavutamiseks järgmisi hoolekandeteenuseid omaette või kombineerituna:
1. koduteenus;
2. tugiisikuteenus;
3. isikliku abistaja teenus;
4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.

Taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või maakondlik omavalitsuste liit.

Taotlusvoor on avatud kuni 31. oktoober 2016 kl 17:00.

Loe täpsemalt