Avaleht / Uudised

Innove e-poest saab tellida uut HEV-õppevara

27.10.2016

Innove e-poest on võimalik tellida äsja ilmunud HEV-õppevara „Eesti keele tööraamat 8. klassile“ (keeleõpetus) I ja II osa. Autoriteks Ana Kontor ja Kaja Plado. 

Tööraamat, mis on õpikut ja töövihikut ühendav õppevara, sisaldab ülesandeid ja harjutusi teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks kui ka iseseisvaks tööks ja enesekontrolliks. Õppevaras käsitletavad teemad toetuvad õppekavas nimetatud üldpädevustele ning eesti keele õppe rõhuasetustele ja taotletavatele õpitulemustele 8. klassis. 

Tööraamatu III ja IV osa ilmuvad 2017. aasta alguses.

Õppevara väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Õppevara saab tellida läbi SA Innove e-poe.