Avaleht / Uudised

Omavalitsused hakkavad projektide raames pakkuma hoolekandeteenuseid

02.11.2016

Innovesse esitati 13 projektitaotlust, mille abil plaanitakse üle Eesti osutada teenuseid eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete töölesaamise toetamiseks.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on Eestis sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis põhjustab tööturult kõrvale jäämist. „Seetõttu on oluline rõhutada, et Euroopa Sotsiaalfondi toel saavad omavalitsused taolisi abistavaid teenuseid suuremas mahus osutama hakata või siis tekib võimalus seni puudunud teenuseid oma elanikele pakkuda. Läbi hoolekandeteenuste arendamise ning osutamise väheneb hoolduskoormus ja tööealistel elanikel on võimalik taas tööturule siseneda või seal jätkuvalt püsida,“ tõdeb Luide.

Projektide raames plaanivad kohalikud omavalitsused koostöös osutada erinevaid hoolekandeteenuseid: koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus või väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (päevahoiu- või intervallhooldusteenus). Kõige enam kavatsetakse pakkuda tugiisiku
- ja koduteenust. Enamus projekte soovib osutada kahte erinevat teenust, mõned projektid keskenduvad vaid ühe teenuse arendamisele ja pakkumisele ning üks kavandab rakendada kõiki nelja teenust.

Taotlusi said Innovesse esitada kohalike omavalitsuste üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud. Kohalikelt omavalitustelt laekus 10 projekti ja 3 projekti esitasid omavalituste liidud.

Projektides pakutavate tegevustega on kaetud peaaegu kõik maakonnad, kuna taotlemise üheks nõudeks oli koostöö, siis taotlejad pidid projekti kaasama ka teisi kohalikke omavalitsusi. Seetõttu taotlusi mõnest maakonnast küll ei esitatud, kuid naabermaakond kaasas projekti teise maakonna valla, seega on kaetud kokku 12 maakonda.

Taotletavad toetussummad jäid 70 000 ja 350 000 euro vahele. Kokku sooviti taotlusvoorus toetust ligi 3 miljonit eurot, vooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot. 

Taotlusvooru „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" korraldas SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga, projekte rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusvoor oli avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini. Peale tehnilise kontrolli läbimist hakkavad taotlusi hindama eksperdid, toetuse saajad selguvad hiljemalt jaanuaris.


Lisainfo vooru kohta.
 

Lisainfo:
mari.annus@innove.ee
Tel 735 0534