Avaleht / Uudised

Ligi kolmandik 7.-9. klassi õpilastest said tänavu Rajaleidjast karjäärinõu

18.11.2016

Oktoobri lõpu seisuga on rohkem kui 10 000 III kooliastme põhikooli noort üle Eesti saanud Rajaleidja keskuse spetsialistidelt karjäärinõu oma edasiste valikute tegemise lihtsustamiseks.

Rajaleidja eesmärgiks on võimaldada kõigile 7.-9. klassi õpilastele kolme õppeaasta jooksul  individuaalset karjäärinõustamist ning lisaks ka grupi karjääriteenuseid. „Õpilased ise hindavad Rajaleidja karjääriteenuseid kõrgelt – üle 80% leiab, et peale karjäärinõustamist on neil edasisi valikuid lihtsam teha,“ kommenteerib Nele Labi, SA Innove haridustugiteenuste juhataja asetäitja.

Harjumaal on sel aastal individuaalset karjääriteenust saanud ligi 25% 7.-9. klassi õpilastest. Kõrgeim osakaal on Võru- ja Hiiumaal, kus iga teine noor on sel aastal kohtunud karjäärispetsialistiga.

Labi lisab, et karjääriteenustel on oluline roll noorte läbimõeldud haridustee kujundamisel: „Suurenenud motivatsioon ning vastutus aitavad teha teadlikke valikuid ja vähendavad koolist väljalangevust“. Rajaleidja karjääriteenuseid - karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist pakutakse nii koolides kohapeal kui ka Rajaleidja keskustes.