Avaleht / Uudised

Taotlusvoorud koolimeeskondade ühise õppimise toetamiseks

22.11.2016

Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutas välja projektitoetuste taotlusvoorud, eesmärgiga toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.


Taotlusvoorud on avatud järgmistes tegevustes:


Õpiüritust käsitletakse taotlusvoorudes koondnimetusena täiendusõppe raames läbiviidavatele erinevatele õpivormidele. Taotlejateks saavad olla haridusasutused (koolieelne lasteasutus, va lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid, üldhariduskool, sh mittestatsionaarset õpet pakkuv üldhariduskool, kutseõppeasutus, sh kutseõpet pakkuv kõrgkool kutseõpet võimaldavate õppekavade osas), haridusasutuste pidajad ja maavalitsused.


Täpsem informatsioon on aadressil www.innove.ee/projektitoetused