Avaleht / Uudised

Homsel konverentsil võetakse fookusesse töökohapõhine õpe kui tööandja võimalus

28.11.2016

Homme, 29. novembril al kl 9.30 toimub Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3, Tallinn) konverents „Töökohapõhine õpe – tööandja võimalus“. Konverents keskendub praktilistele näidetele, tuues Eesti publikuni praktilisi kogemusi nii Eesti kogemusest kui ka pikaajalise õpipoisi õppe süsteemiga Saksamaalt.

Tööandjad väidavad, et nad ei saa koolist tööturu vajadustele vastavaid spetsialiste. Samas viidatakse Eesti elukestva õppe strateegias tööandjate aktiivse ja sisulise osaluse vajalikkusele kutseharidussüsteemi arendamises. Töökohapõhise õppe võimaluse pakkumine koostöös kutseõppeasutuse ja ka kõrgkooliga on tööandjate võimalus olukord enda kasuks pöörata.

Ettevõtetele ja kutsekoolidele suunatud konverents otsib vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas kindlustada ettevõtte tulevik ning omada piisavas koguses häid oskustöölisi, kes ettevõttesse ka pikemajaliselt tööle jääksid? Kas kutsekoolid ja ettevõtted on valmis tegema koostööd ning üksteisele tuge pakkuma? Mida õigupoolest võidab riik töökohapõhisest õppest?

Tugev kutseharidussüsteem on jätkusuutliku tööjõuturu alus. Hetkel on Eestis teemadeks nii kutsehariduse populariseerimine kui ka ettevõtete ja koolide vaheline koostöö.

Sellele vaatamata kipuvad aga eesti noored arvama, et kutseharidusega ei ole võimalik hästi ära elada ning seepärast ei hinnata ka kutse õppimist.

„Tänu koostööle Saksa-Balti Kaubanduskojaga on Eestil hea võimalus õppida Saksamaa kogemusest. Sealse majanduse tugevuseks ja konkurentsieeliseks peetakse just nende duaalset haridussüsteemi, mis on kasutusel olnud juba sajandeid,“ lisas Saksa-Balti Kaubanduskoja tegevjuht Florian Schröder.

Eestis on puudu oskustöölistest ning kõige enam vaevlevad selle all ettevõtjad, sest just neil oleks kõige enam vaja kvaliteetseid abikäsi. See eeldab loomulikult ka ettevõtte enda aktviisust. Töökohapõhise õppe edendamisega on Eestis viimastel aastatel väga aktiivselt tegeletud ning senine kogemus näitab, et keskenduda tuleb jätkuvalt haridusasutuste ja ettevõtete koostööle.

Konverents „Töökohapõhine õpe – tööandja võimalus“ toimub teisipäeval, 29. novembril Nordic Hotel foorumis kl 9.30-16.30. Konverentsil esinevad Riina Veidenbaum (Ida-Viru Kutsehariduskeskuse õppedirektor), Irmela Heinsius (Hotel Telegraafi juhataja), Matthias Döbler (Berliini IT-alase kutsekooli kvaliteedijuht), Markus Süßmann (Danpower GmbH eriprojektide juht) ja mitmed teised. Konverentsi lisainfo: http://bit.ly/2ehygqw.

Huvilised on konverentsile osalema oodatud! Lisainfo ja registreerumine: triin.lend@ahk-balt.org või 6276 944.

Konverentsi korraldab Saksa-Balti Kaubanduskoda koostöös SA Innove ning Saksa Väliministeeriumi toetusprogrammi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK) on juba üle kahe aastakümne esmaseks kontaktiks eesti ettevõtjatele, kes soovivad leida ja sõlmida ärikontakte Saksamaal. Rohkem kui 430 liikmesfirmaga pakub koda suurepäraseid võimalusi kontaktide loomiseks ja põhjalikke teadmisi Saksa turu kohta.

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Lisainfo:
Triin Lend
Nõunik
Saksa-Balti Kaubanduskoda
Tel: 6276 944
e-post: triin.lend@hmail.com
www.ahk-balt.org