Avaleht / Uudised

Kutseõppeasutustele pakutakse nõustamist mitmekeelse ja -kultuurilise õppekeskkonnaga toimetulekuks

01.12.2016

Jaanuarist on võimalik kutseõppeasutustel saada nõustamist mitmekeelse ja -kultuurilise õppekeskkonnaga toimetulekuks.

Nõustamise sihtrühm on direktorid, õppekasvatusala juhtivad töötajad, õpetajad ja tugispetsialistid kutseõppeasutustes, kus

1. kutsekeskhariduse õppurid peavad sooritama lõpetades eesti keele teise keelena riigieksami, kutseeksami või erialase lõpueksami eesti keeles;
2. kutsekeskhariduses õpib/asub õppima sisserändaja taustaga õppureid.

Täpsemad nõustamise tingimused leiate nõustamise sooviavalduse vormist.

Nõustamised on plaanitud vahemikus 5. jaanuar 2017 kuni 30. juuni 2018.


Sooviavaldused saata etteantud vormil 15. detsembriks 2016 aadressil kart-katrin.pere@innove.ee

Kontakt:

Kärt-Katrin Pere
SA Innove võõrkeelte ja täiendava keeleõppe peaspetsialist
kart-katrin.pere@innove.ee