Avaleht / Uudised

PISA 2015 tulemused - Eesti põhiharidus on Euroopa parim

05.12.2016

Täna avaldasid sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium PISA 2015 Eesti tulemused, mille põhjal on Eesti 15-aastaste noorte tulemused parimad Euroopas ning kõige tugevamate seas maailmas. Samuti on Eesti tippsooritajate osakaalult maailma tugevaimate riikide hulgas.

PISA uuringu näol on tegu suurima rahvusvahelise õpilasuuringuga, kus sel korral osales 72 riiki. Eesti osales neljandat korda ja PISA testi tegid pooled Eesti 15-aastastest õpilastest ehk  5587 noort. Uuringu peamiseks fookuseks olid loodusteadused.

Eesti tulemused on stabiilselt väga head kõikides valdkondades ja need saavutatakse tagasihoidlikuma finantsressursi ja lühema õppimisajaga kui teistes OECD riikides.

Suurenenud on tippsooritajate hulk kõikides hindamisvaldkondades ja lugemises on vähenenud nõrkade tulemustega noorte osa. Suurimaid edusamme on õpilased teinud funktsionaalses lugemises, kasvanud on just poiste lugemisoskus.

PISA 2015 tulemusi tutvustav video (eesti k)
PISA 2015 tulemusi tutvustav video (ingl. k)

OECD korraldatavas PISA uuringus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuring mõõdab, kuidas 15-aastased õpilased on võimelised õpitut igapäevaelus rakendama, üldistama ja seostama. Uuring toimub iga kolme aasta järel.