Avaleht / Uudised

Matemaatika riigieksamist 2017. aasta kevadel

19.01.2017

2017. aasta laia ja kitsa matemaatikakursuse eksamitel 2014. aastast kasutusel olnud ühisosa enam ei ole.

SA Innove valmistab ette 2 erinevat eksamitööd – kitsa ja laia matemaatikakursuse riigieksamid. Mõlemas eksamitöös on vaid selle õppeaine ainekavas toodud oskustele ja teadmistele vastavad ülesanded. Analoogilisi ehk ühisosa ülesandeid eksamitöödes enam ei ole, kuid see ei tähenda, et eksamitöödes ei võiks olla ühe ja sama teemavaldkonna ülesandeid.

Eksamitöö ülesehitus, ülesannete arv, punktijaotus, lahendusaeg jm ei muutu. Tulevased eksaminandid teevad hiljemalt 20. jaanuariks just sellise eksamivaliku, mis nende tulevikku silmas pidades on kõige õigem ja parem.

Riigieksamitest lähemalt