Avaleht / Uudised

Eesti aitab Ukrainal uuendada kutsehariduse süsteemi

07.02.2017

Eelmisel nädalal külastas Eesti delegatsioon Ukrainat, visiidi eesmärgiks oli jagada Eesti kogemusi kutsehariduse reformimisest ja leppida kokku järgmistes sammudes kahe riigi vahelises koostöös.

Sihtasutuse Innove eestvedamisel sai alguse kaheaastane arengukoostöö projekti „Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis“, mida rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium. Projekti partneriks on Lääne Ukrainas asuv Volõõnia oblast, kellega koostöös luuakse ja katsetatakse kutsehariduse reformimise mudelit, mida saaks rakendada Ukraina teistes regioonides. Koostöösse on kaasatud nii Ukraina kui ka Eesti haridusministeerium, ning  Euroopa Koolitusfond (ETF). Järgmise kahe aasta jooksul töötavad Innove, 6 Volõõnia oblasti ja 5 Eesti kutsekooli kooli juhtimise, õppekavade sisu uuendamise  ja õpetajate koolituse teemadega, et luua õpikeskkond kutsehariduse uuendamiseks nii kooli kui ka oblasti tasandil, kaasates tööandjaid ja ministeeriumi. Lõpptulemusena loodetakse saada süstemaatiline lähenemine, mida saab kasutada kutsehariduse reformimiseks.

Visiidi jooksul kohtuti ka Ukraina haridusminister Lilia Hrynevychiga , kes tundis suurt huvi Eesti üldhariduse korralduse vastu ning nägi potentsiaali edaspidiseks koostööks. Samuti oli delegatsioonil võimalus kohtuda Ukraina presidendi abikaasaga. Proua Porošenko soovis teada, kuidas on Eestis erivajadustega lastega seonduv korraldatud. Eesti pool andis ülevaate nii HEV-koolivõrgu ümberkorraldamisest kui ka  kaasavast haridusest (sh rahastamispõhimõtted), lisaks räägiti ka sellest, kuidas erivajadustega inimesed tööturule jõuavad.

Pr. Porošenko juhib heategevuslikku fondi, mis tegeleb erivajadustega laste ühiskonda integreerimise ning kaasava hariduse teemadega ning seetõttu pakkus talle Eesti kogemus suurt huvi  ning juttu oli ka edasisest koostööst ning ühisprojektidest.

Visiidist võtsid osa projektis osalevate kutsekoolide esindajad, HTMi koolivõrgu juht Kalle Küttis, Innove juhatuse liige Katri Targama, rahvusvahelise koostöö keskuse juhataja ja projektijuht Lea Orro, Innove nõunik Kaie Piiskop ning tööandjate esindaja Tõnu Lelumees IMECC OÜst. 

Lisainfo projekti kohta on leitav kodulehelt.

Fotosid visiidist leiab Facebookist.