Avaleht / Uudised

2017. a riigieksamitele on registreerunud 10437 õpilast

09.02.2017

SA Innove poolt 2017. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10437 eksamisooritajat, kellest 8277 on gümnaasiumiõpilased, 775 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1385 kutseõppeasutuste õpilased. Kokku tehakse 2017. aastal 25025 eksamit.  

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid.

Eesti keele riigieksamile registreerus 6912 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2319 õpilast.

Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.  Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3904 ja laia kursuse eksami valis 4504 eksamisooritajat.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Samuti läheb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.

Inglise keele eksami  valis 6842, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 184,  vene keele võõrkeelena valis 296 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 140 eksaminandi. 787 õpilast esitas võõrkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.

Selle aasta riigieksamid algavad  24. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad 20. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.