Avaleht / Uudised

Innove koostab IT turvaspetsialisti õppekava

20.02.2017

Sihtasutus Innove koostab Eesti, Soome ja Läti partnerite ühisprojekti raames IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava kutseõppeasutustele.

Projekti "ITSVET" eesmärgiks on välja arendada kutsestandard ja kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. SA Innove vastutab IT turvalisust käsitleva kutsehariduse õppekava koostamise eest. 

Koostöös partnerkoolidega Tallinna Polütehnikumist, Riia Tehnikakolledžist ja Helsinki Business College´ist on valminud õppekava moodulite kirjeldused, mis sisaldavad õpiväljundeid, hindamiskriteeriumeid ja rakenduskavasid.

Praeguses tööetapis toimub õppekava sidumine tervikuks. Selleks ühtlustavad eksperdid moodulite eesmärkide sõnastusi, formuleeritakse kogu õppekava eesmärk ja õpiväljundid ning kooskõlastatakse õpiväljundite saavutatavuse hindamist. Samuti hinnatakse õppekava ja kutsestandardi kompetentside vastavust. Seejärel algab kõigil partneritel ingliskeelse õppekava kohandamine oma riigi õppekavade süsteemi jaoks.

Projekti kohta loe lähemalt siit.