Avaleht / Uudised

Projektitaotlusi saab esitada koolimeeskondade ühise õppimise ja haridusvaldkonna ühenduste toetamiseks

11.03.2017

Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutas välja uued taotlusvoorud, millest saavad projektitoetust taotleda haridusasutused, nende pidajad, maavalitsused ning haridusvaldkonnas tegutsevad ühendused ja professionaalsed õpikogukonnad. Esimene tähtaeg on aprillikuu alguses. 

Haridusasutustele, haridusasutuste pidajatele ja maavalitsustele suunatud taotlusvoorude eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest. Toetusi jagatakse viie erineva tegevuse raames, millega toetatakse näiteks koolimeeskondade projekte, haridusasutuste vahelist koostööd soosivaid projekte kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks, alushariduse parimate praktikate jagamist, kogukonna kaasamist jne.

Haridusvaldkonnas tegutsevatele ühendustele ja professionaalsetele õpikogukondadele suunatud taotlusvooru eesmärk on toetada võrgustike/ühenduste tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada välja nende roll ja ülesanded õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa õppekava rakendamisele, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.


Möödunud aastal samade toetuse andmise eesmärkidel avatud taotlusvoorude tulemusel on kokku toetatud 88 projekti, millesse on planeeritud kaasata ligikaudu 4500 osalejat – õpetajaid, koolijuhte, haridusvaldkonnas tegutsevaid inimesi. 

Projektitoetusi nendes taotlusvoorudes jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames, mida toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Tegevust viib ellu Sihtasutus Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus ja selle eesmärgiks on kaasaegse õpikäsituse rakendumise toetamine, sealhulgas ajakohaste ja mõjusate lahenduste loomine õpetajate ja haridusasutuste juhtide arengu toetamiseks.