Avaleht / Uudised

Kutsekoolidel on võimalik laiendada kooli valikõpinguid ettevõtlusõppe mooduliga

20.03.2017

Kutsekoolidel on uudne võimalus laiendada järgmisel õppeaastal kooli valikõpinguid ettevõtlusõppe mooduliga. 

Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ toel:

  • on välja töötatud EKR 4. ja 5. taseme ettevõtlusõppe valikmoodulite sisu + rakenduskavad;
  • tagatakse õpetajate (täiend)koolitus ettevõtlusõppe mooduli läbiviimiseks;
  • tagatakse õppematerjalid ja metoodiline tugi;
  • küsitakse tagasisidet valikmoodulit piloteerinud koolidest mooduli sisu, mahu või välja pakutud metoodika osas muudatuste tegemiseks.

Ootame 31. märtsiks 2017 aadressile katrin.kivisild@innove.ee infot, kas Teie kool soovib osaleda ettevõtlusõppe baasmoodulite piloteerimises (algus 2017. aasta sügisel).