Avaleht / Uudised

Ilmus praktiline käsiraamat erivajadustest ja eripärade hindamisest

04.04.2017

SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel on eesti keeles ilmunud tuntud Austraalia hariduspsühholoogi ja erivajadustega laste õpetaja Glynis Hannell’i käsiraamat „Erivajaduste määratlemine. Vaatluslehed individuaalsete eripärade hindamiseks“.

Raamat on praktiline abimaterjal õpetajatele ja tugispetsialistidele sisaldades erinevate erivajaduste tuvastamiseks mõeldud vaatluslehti, mille abil saab kiiresti kindlaks teha erinevaid häireid, raskusi või muid probleeme. Lisaks on raamat abiks erivajaduste ja nende tekkepõhjuste mõistmisel, erivajaduste eristamisel üksteisest, meeskonnatöö ja esmase toe korraldamisel.

Raskuste märkamisel peab õpetaja analüüsima nii õpilase nõrku kui ka tugevaid külgi, diferentseerima õpet ja jälgima õpilase arengut. Käesolevas raamatus olevad vaatluslehed on üles ehitatud selliselt, et nende abil saab võimalikult struktureeritult koguda informatsiooni õpilase erisuste kohta. Erinevatel ajahetkedel vaatluslehtedesse tehtud sissekannete abil saab tuvastada ja võrrelda muutusi käitumises või õppimises. Üles tähendatud tunnusjooned või mustrid aitavad määratleda valdkondi, millesse on vaja sekkuda ja samuti pöörata tähelepanu positiivsele.

Mõeldes tublidele õpetajatele ja tugispetsialistidele kingib Innove koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga igale koolieelsele lasteasutusele ja põhikoolile äsja ilmunud raamatu. Asutustel on võimalik saada tasuta raamat maakonna maavalitsuselt. Samuti on see võimalik soetada kirjastuselt Studium.