Avaleht / Uudised

Uus karjääriteenuste kontseptsioon keskendub õppija teadlike valikute toetamisele

01.02.2013

Sihtasutus Innove eestvedamisel valmis Karjääriteenuste kontseptsioon aastateks 2013–2020. Kontseptsioon on aluseks karjääriteenuste valdkonna arendamisele ja annab teenuste tervikliku planeerimise ja jätkusuutlikkuse tagamise suuniseid.

"Viimastel nädalatel on avalikkuses palju räägitud sellest, kuidas haridusvalikud meie tuleviku teid kujundavad. Tõsi on see, et iga inimene vajab mingi eluetapil toetust oma õppimis- või tööalaste valikute tegemiseks. Karjääriteenused on olemas just selleks, et inimesi nende valikute tegemisel abistada ning  sedasama eesmärki kannab ka vastvalminud kontseptsioon", ütleb SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse juhataja Margit Rammo.

Kontseptsioon annab ülevaate karjääriteenuste süsteemist, suunistest ja väljakutsetest ning valdkonna arengusuundadest aastani 2020; esitatab strateegilised eesmärgid, meetmed, indikaatorid ja sihttasemed; toob välja karjääriteenuste süsteemi osalised ja nende rollid ning kirjeldab kontseptsiooni elluviimist ja hindamist.

Karjääriteenuste kontseptsioon keskendub neljale arengusuunale: teadlikkus teenustest ja nende kättesaadavus, koostöö ning kvaliteet. „Aastal 2011. läbi viidud karjääriteenuste süsteemi uuring tõi esile, et elanikud ei ole teadlikud, et neil on võimalik saada tuge oma õppimis- ja tööalaste valikute tegemisel. Kontseptsiooni abiga püüame selle lünga täita“, sõnab SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse juhataja Margit Rammo.

SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus töötas kontseptsiooni välja koostöös partneritega. Kaasatud olid: Karjääriteenuste Koostöökogu liikmed, koolijuhid, karjäärispetsialistid, kohalike omavalitsuste esindajad ja teised huvigrupid. Tegevuste elluviimist koordineerib SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus.

Karjääriplaneerimine on elukestev muutuste, õppimise ja otsustamise protsess, mis kujundab inimese karjääri ja toetab tema eesmärkide saavutamist. Karjääriplaneerimist toetavad riikliku ja erasektori poolt pakutavad karjääriteenused: karjäärinõustamine, karjääriõpe ja karjääriinfo vahendamine. Karjääriteenuste arendamise eesmärk on Eesti inimeste elukvaliteedi tõstmine, et iga inimese elu oleks täisväärtuslik tema enda jaoks ning kooskõlas ühiskonna ootustega.