Avaleht / Uudised

SA Innove kutsub uusi koole karjääriõpet edendama

25.09.2012

Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus kutsub uusi koole liituma karjääriõpet edendavate koolide koostöövõrgustikuga.

Koostöövõrgustiku arendamine toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmi "Karjääriteenuste süsteemi arendamine" raames.

Koostöövõrgustikus osalemine võimaldab koolidel saada osa üksteise tegemistest ja edusammudest seoses õpilaste karjääri planeerimist toetavate tegevustega. Programmi vahenditest korraldatakse temaatiliste koostööseminaride sari, milles keskendutakse erinevatele töölõikudele karjääriõppe korraldamisel, tulenevalt karjääriõppe oodatavatest õpitulemustest, õppesisu rõhuasetustest, õpilaste erinevatest vajadustest jms. Üheskoos otsime vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks: millised on tõhusad ja tulemuslikud õppemeetodid karjääriõppes; kuidas saavutada läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisel häid tulemusi; miks on äärmiselt oluline õpetajate omavaheline koostöö; mida õpilased oma kooli karjääriõppest arvavad jne. Lühidalt – koostöövõrgustik on õpikeskkond, milles praktikult praktikule teadmuse edasiandmiseks kasutatakse aktiivõppe meetodeid.

Programmiga liituda saavate koolide arv on piiratud. Eelistame koole, kes on leidnud võimaluse koolis sisse seada karjäärikoordinaatori ametikoha (minimaalselt 0,1 koormusega, soovitavalt 0,2 koormusega).

Võrreldes varasemaga on uus lähenemine koostöövõrgustikus osalemiseks - kooli pidaja ja kool esitavad ühistaotluse. Otseselt ei ole SA-l Innove võimalik karjäärikoordinaatorite palgakulu katta. Küll aga pakume lisaks koostööseminaridele koolide karjäärikoordinaatoritele tasuta baaskoolitust (78 ak/h), metoodilisi- ja õppematerjale.

Täpsema info karjääriõppe arendustegevuste kohta ja kandideerimisdokumendid leiate siit.

Kavatseme koole uuesti liitumisvõimalusest teavitada augusti keskel meeldetuletuskirjaga.

Karjääriõppe korraldusest ja pakutavatest metoodilistest materjalidest leiate lisainfot portaali Rajaleidja suunaja osast.

Kooli ja kooli pidaja ühistaotlust ootame 1. oktoobriks 2012. a.

Taotlused saata:
SA Innove Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või innove@innove.ee

Eelnevalt on huvilistel võimalus osaleda infopäeval 24. augustil 2012. a. Ootame osalema nii koolipidaja poolseid töötajaid, koolijuhte kui ka karjäärikoordinaatoreid. Oma osalussoovist palume eelnevalt teada anda ja registreeruda 20. augustiks SIIN.

Teavitusseminar valituks osutunud koolidele toimub novembris 2012 SA-s Innove.

 

Täiendav informatsioon:

Mare Lehtsalu
Tel: 7350 689
mare.lehtsalu@innove.ee
Karjääriõppe juhtivspetsialist

Tiina Trampärk
Tel. 7350 688
tiina.trampark@innove.ee
Karjääriõppe spetsialist