Avaleht / Uudised

Innove e-pood on täienenud uue HEV-õppevaraga

01.08.2017

Tänasest on Innove e-poodi täienenud uue HEV-õppevaraga. Tellida saab peatselt ilmuvaid materjale: 

  • „Eesti keele tööraamat 4. klassile“, autor Ana Kontor
  • „Eesti keele lugemik-tööraamat 8.-9. klassile“, autorid Kaja Plado ja Krista Sunts.


4. klassi tööraamat

Tööraamat on koostatud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel. Peamiseks sihtrühmaks on 4. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste kui tavakoolides. Lisaks sobib materjal nõrga verbaalse tasemega õppijatele, kellele on soovitatud õppimisel rakendada vähendatud õpitulemusi, samuti neile, kelle kõnearengu tase on lähedane lihtsustatud õppe 4. klassi tasemele. Samuti on materjal sobilik õpiraskustega õppijatele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava, saavutamaks  minimaliseeritud õpitulemused eesti keeles.

Tööraamat koosneb neljast osast.  I osa ilmub 14. augustil, II osa 23. oktoobril ning III ja IV osa ilmuvad 18. detsembril 2017.


8.-9. klassi tööraamat

Tööraamat on koostatud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel. Peamiseks sihtrühmaks on lihtsustatud õppe 8. ja 9. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste kui tavakoolides. Lisaks sobib materjal õpiraskustega ja alakõnega õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks diferentseeritud õppes ning õpiabis.

Tööraamat koosneb viiest osast. 8. ja 9. klassi tööraamatute esimesed osad ning 8.-9. klassi ühine raamat „Tarbetekstid“ ilmuvad 14. augustil, 8. ja 9. klassi tööraamatute teised osad ilmuvad 18. detsembril 2017.


Õppevara väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ja seda saab tellida Innove e-poest.