Avaleht / Uudised

SA Innove pälvis peresõbraliku organisatsiooni algmärgise

13.09.2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva andis 43 tööandjale üle peresõbraliku tööandja algmärgise, nende seas ka Innovele. Innove poolt võttis auhinna vastu juhatuse liige Birgit Lao.

2017. aastast alates annab Sotsiaalministeerium välja peresõbraliku tööandja märgist, mida saavad taotleda kõik tööandjad era- ja avalikus sektoris ning kodanikuühendused. Märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel abil ning suurendada töötajate turvatunnet.

Algmärgis näitab, et tööandja hindab töötajate soove ning on valmis panustama nende heaolusse. Märgise saamiseks läbisid konkursiga valitud tööandjad eelhindamise ning koostasid tegevuskava, kuidas nad organisatsiooni töökultuuri peresõbralikumaks muudavad.

Loe täpsemalt