Avaleht / Uudised

28 omavalitsust üle Eesti soovib oma põhikoole korrastada

06.10.2017

2. oktoobriks tuli omavalitsustel, kes soovisid raha taotleda põhikoolivõrgu korrastamiseks, Innovesse esitada investeerimisettepanek. Ettepanekuid laekus 28 linnavalitsuselt ja vallavalitsuselt üle Eesti, kes taotlesid kokku ligi 70 miljonit eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust on võimalik anda 37 miljonit eurot.

Taotletav toetus aitab omavalitsustel viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega ning vähendada kulusid taristule.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on eesmärk see, et meie põhikoolid oleksid veelgi kodusemad, hubasemad ja soojemad: „Ühtlasi on tegu hea näitega omavalitsuste ja riigi koostööst, millest võidavad kõik, eriti õpilased ja õpetajad,“ lisas minister. 

Taotlusvooru said investeerimisettepanekuid esitada omavalitsused, kes liidavad põhikoole, sulgevad mõne põhikooli või põhikooliastme, on otsustanud sulgeda gümnaasiumiastme või leppinud riigiga kokku riigigümnaasiumi asutamises. Toetust antakse põhikooli õppehoone rekonstrueerimiseks või uue ehitamiseks,  sisustamiseks või ka koolivõrgu korrastamisel vabaneva endise hoone lammutamiseks. Taotlusvooru minimaalne toetussumma projekti kohta on 200 tuhat ja maksimaalne 5 miljonit eurot. Õppehoonete lammutamiseks sai küsida toetust kuni 200 tuhat eurot. Toetuse summale lisandub ka ettepaneku esitaja omafinantseering, mis on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest. 

Innovesse esitatud investeerimisettepanekud vaatab läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul moodustatud valikukomisjon, kelle hindamistulemuste alusel koostab ministeerium 2018. aasta alguses projektide nimekirja eelnõu investeeringute kavva kandmiseks. Investeeringute kava kinnitab Vabariigi Valitsus. 

Taustainfo:
Tegemist on põhikoolivõrgu korrastamise teise taotlusvooruga, mis oli avatud 10. juulist kuni 2. oktoobrini 2017.  Esimene voor oli avatud 31. märtsist kuni 30. juunini 2016 ning investeeringute kavva kantud projektid leiab siit.
Kokku on taotlusvoorude investeeringute maht koos omaosalusega ca 106 miljonit eurot, millest 92 miljonit tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: mari.annus@innove.ee