Avaleht / Uudised

2013. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 12 026 eksaminandi

08.02.2013

2013. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel kokku registreerunud 12 026 eksaminandi, neist 9677 on gümnaasiumiõpilased, 1068 gümnaasiumi varemlõpetanud ning 1281 kutseõppeasutuste õpilased. Eksamivalikute arv on kokku 36 141.

Kõige rohkem registreerus eksaminande eesti keele riigieksamile – 8221 registreerunut. Eesti keel on eesti õppekeelega gümnaasiumilõpetajatele kohustuslik riigieksam.

Eesti keele kui teise keele riigieksamile, mis on kohustuslik vene õppekeelega koolides gümnaasiumilõpetajatele ja põhihariduse baasil vene õpperühmades õppivatele kutseõppeasutuste õpilastele, registreerus 2681 eksaminandi.Vene keele eksami, mis on vene õppekeelega koolide õpilastele valikeksam, valis 1398 eksaminandi.

Varasemate aastatega sarnaselt on rohkem valitud inglise keele (6805 eksaminandi), ühiskonnaõpetuse (5873 eksaminandi) ning matemaatika (4674 eksaminandi) riigieksamit.

Bioloogia riigieksamile registreerus 2302 eksaminandi, geograafia riigieksamile 1238, ajaloo riigieksamile 963, keemia riigieksamile 739 ning füüsika riigieksamile 607 eksaminandi.

Vene keele võõrkeelena riigieksami valinute arv on 378, saksa keele puhul 220 ning prantsuse keele riigieksami on valinud 42 eksaminandi.

Võrreldes eelmiste aastatega on kõige suurem muudatus geograafia ja keemia eksamisooritajate arvudes. „Geograafia ja keemia eksaminandide arvu languse põhjus peitub tõenäoliselt 10. ja 11. klasside õpilaste väheses huvis sel aastal neid eksameid sooritada,“ ütleb SA Innove testide korralduskeskuse juhataja Andres Ääremaa. „Kuna järgmisest aastast on gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks kolme kohustusliku riigieksami – eesti keele, matemaatika ja võõrkeele sooritamine, ei ole siis lõpetavatel noortel otsest põhjust sel aastal eksameid sooritada.“

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama vähemalt kolm riigieksamit. Riigieksameid on võimalik teha ka enne lõpuklassi, kui eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused on läbitud.

Möödunud, 2012 aastal registreerus riigieksamitele 18 233 eksaminandi, nendest 15 198 olid gümnaasiumi ja 1807 kutseõppeasutuse õpilast ning 1228 gümnaasiumi varemlõpetanut.

Riigieksamitele registreerumise varasemate aastate statistika leiab SA Innove kodulehelt http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-statistika/varasemate-aastate-riigieksamite-statistika