Avaleht / Uudised

Innove e-pood saab täiendust uue HEV-õppevaraga

03.11.2017

2017/2018 õppeaastaks on Innove e-poodi oodata uut HEV-õppevara.

Ilmumas on:

  • "Eesti keele tööraamat 4. klassile", autor Ana Kontor
  • "Eesti keele lugemik-tööraamat 8.-9. klassile", autorid Kaja Plado ja Krista Sunts.


4. klassi tööraamat

Tööraamat on koostatud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel.

Peamiseks sihtrühmaks on 4. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste kui tavakoolides.

Lisaks sobib materjal nõrga verbaalse  tasemega õppijatele, kellele on soovitatud õppimisel rakendada vähendatud õpitulemusi, samuti neile, kelle kõnearengu tase on lähedane lihtsustatud õppe 4. klassi tasemele. Materjal sobib ka õpiraskustega õppijatele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava, saavutamaks  minimaliseeritud õpitulemused eesti keeles.

Tööraamat koosneb neljast osast. I osa ilmus 2017. a augustis, II osa ja III osa 2017. a oktoobris ning IV osa ilmub 18. detsembril 2017.


8.-9. klassi lugemik-tööraamat

Lugemik-tööraamat on koostatud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel.

Peamiseks sihtrühmaks on lihtsustatud õppe 8. ja 9. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste kui tavakoolides. Lisaks sobib materjal õpiraskustega ja alakõnega õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks diferentseeritud õppes ning õpiabis.

Tööraamat koosneb viiest osast. 8. ja 9. klassi tööraamatute esimesed osad ning 8.-9. klassi ühine raamat „Tarbetekstid“ ilmusid 2017. a augustis, 8. klassi II osa 2017. a oktoobris ning 9. klassi II osa ilmub 18. detsembril 2017.

Õppevara väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ja seda saab tellida Innove e-poest.