Avaleht / Uudised

Algas õpilaste vastuvõtt loodavasse Tallinna Euroopa Kooli

15.02.2013

2013. aasta sügisel avatav Tallinna Euroopa Kool alustab õpilaste vastuvõttu 2013/2014 õppeaastaks ja ootab Eestis resideerivat rahvusvahelist kogukonda oma kooliperega liituma. 

„Kooli ootame esimesel tegevusaastal 4-6-aastasi eelkooli-, 6-11-aastasi algkooli- ja 11-15-aastasi põhikooliealisi lapsi. Edaspidi plaanime avada iga järgneva klassi aasta kaupa kuni gümnaasiumiastme lõpuni,“ selgitab kooli direktor Olavi Otepalu. „Uues koolis hakkab õppetöö toimuma põhiliselt inglise ja prantsuse keeles, lisaks on suur rõhuasetus muude võõrkeelte õppel. Õppetegevuse aluseks on Euroopa Koolide õppekava, mille koostamisel on aluseks võetud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt esitatud nõuded,“ lisab ta. 

Euroopa Koolide eesmärk on võimaldada ühtset haridust Euroopa Liidu teenistujate lastele sõltumata sellest, millises liikmesriigis nad parajasti elavad. Lisaks Euroopa Liidu teenistujate (sealhulgas IT-agentuuri töötajate) lastele võimaldab uus kool rahvusvahelist haridust välisekspertide, Eesti diplomaatide ja välisriikide diplomaatide lastele ning mistahes rahvusvahelises koolis õppinud või õppima siirduvate Eesti kodanike lastele. Vabade kohtade olemasolul võivad vastavalt kehtestatud piirangutele Euroopa Koolides käia ka teised lapsed. 

Euroopa Kooli õppekavade üks kõige olulisemaid erinevusi võrreldes IBO (International Baccalaureate Organisation) või teiste rahvusvaheliste õppekavadega on emakeelse õpetuse ning emakeele ja omakultuuri õppe laialdasemad võimalused. Euroopa Koolis edukalt läbitud õppeaastaid ja nendega seoses välja antud diplomeid ja tunnistusi tunnustatakse Euroopa Liidu  liikmesriikides ja paljudes muudes riikides. 

Dokumentide vastuvõtt Tallinna Euroopa Kooli toimub kuni 31. märtsini, teated õpilaste vastuvõtu kohta saadetakse vanematele aprillis. Täpsemat informatsiooni vastuvõtutingimuste kohta leiab Tallinna Euroopa Kooli kodulehelt www.est.edu.ee

Tallinna Euroopa Kool loodi Eesti riigi asutatud sihtasutuse Innove poolt ning kool hakkab tegutsema erakooliseaduse alusel. Õppe kvaliteedi tagamiseks viivad Euroopa Kooli inspektorid iga kahe aasta tagant läbi auditi, mis on akrediteerimislepingu sõlmimise ja pikendamise aluseks. 

Tallinna Euroopa Kool hakkab tegutsema värskelt renoveeritud ja lapsesõbralikus koolihoones, mis asub Ülemiste Citys aadressil Keevise 2.