Avaleht / Uudised

Eesti koolid osalevad rahvusvahelises õpetamise ja õppimise uuringus TALIS 2013

28.02.2013

Märtsikuus viiakse Eesti koolides läbi rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring TALIS. Uuringus osaleb Eestist 197 kooli – 3247 õpetajat ja 197 koolidirektorit. Põhiuuring viiakse kõigis valimi koolides läbi elektrooniliselt.

Rahvusvaheline Õpetamise ja Õppimise Uuring TALIS (Teaching and Learning International Survey) on esimene rahvusvaheline OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni) uuring, mis keskendub informatsiooni  kogumisele õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. TALIS 2013 uuringus osaleb koos Eestiga 33 riiki. Kõik osalevad riigid võtavad osa põhiuuringust, mis keskendub haridustasemele ISCED 2. Eesti kontekstis tähendab see õpetajaid, kes töötavad põhikooli kõrgemate klasside (7-9. klass) ehk ca 15-aastaste õpilastega.

SA Innove õppekava- ja eksamitekeskuse peaspetsialist, TALIS 2013 Eesti koordinaatori Ülle Übius selgitab: „TALIS uuringu taotluseks on hankida võtmetähtsusega andmeid õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Eesmärgiks on pakkuda osalevatele riikidele rahvusvaheliselt võrreldavat informatsiooni õpetajate tööjõu ja õpetamistingimuste kohta, kusjuures rõhuasetus on sellel, kuidas need tingimused mõjutavad õpetajate töö pedagoogilist aspekti ning kooli õppekeskkonda”. Übius lisab: „Uuringu tulemusel pakutav riikidevaheline võrdlev analüüs võimaldab identifitseerida sarnaste probleemidega riike ning õppida alternatiivsetest poliitilistest lähenemistest”.

Uuringu tulemused avalikustatakse 2014. aasta teises pooles.

TALIS esimene  uuring viidi läbi 2008. aastal ning selles osales koos Eestiga 24 riiki. TALIS 2013 uuringu tulemusi võrreldakse 2008. aasta TALIS tulemustega ehk tegemist on longitudinaalse uuringuga.

TALIS 2013 teostatakse Eestis ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.

Täpsem info: http://talis.innove.ee ja http://www.oecd.org/talis