Avaleht / Uudised

Haridusminister ja Prantsuse suursaadik allkirjastasid olulise konventsiooni

09.03.2013

Haridusminister Jaak Aaviksoo ja Prantsuse suursaadik Frédéric Billet allkirjastasid konventsiooni, mille alusel saavad keskkoolilõpetajad alates 2014. aastast prantsuse keele riigieksami asemel sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud DELF scolaire keeletasemeeksami.

Lepingu kohaselt hakkab Sihtasutus Innove alates 2014. aastast korraldama prantsuse keele riigieksamina tasemeeksamit DELF (Diplôme d’études en langue française) scolaire, mille sooritamine tõendab keeleoskust B1 ja B2 tasemel.

Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega, mis koostatakse Prantsusmaal, CIEP (Centre International d'études pédagogiques) keskuses, Sèvres'is. Nimetatud keskus koordineerib ka kõikide üle maailma asuvate DELF-eksamikeskuste tööd ja väljastab keeleoskustasemete tunnistused.

Juhul kui gümnaasiumi lõpetaja ei soovi või ei saa osaleda DELFscolaire eksamitel, on tal võimalik sooritada Prantsuse Instituudi juures B1- või B2-taseme DELF-eksam. Viimasel juhul on tegemist laiale publikule suunatud eksamiga, kus teemade valik ei arvesta koolinoori ning eksamikulud tuleb endal kanda.

Oluline on teada, et B2-keeleoskustaseme tunnistuse omanikul ei ole vaja sooritada keeletesti sisseastumisel prantsuse kõrgkoolidesse ning et DELF-eksamite tunnistuste kehtivusaeg ei ole ajaliselt piiratud.

Kõik DELF-eksamid on oma ülesehitusel identsed ning koosnevad neljast osast.

Kontrollitakse:
1) kuulamisoskust,
2) lugemisoskust,
3) kirjutamisoskust,
4) rääkimisoskust.

Iga osa eest on võimalik saada à 25 punkti, kokku 100 punkti ning soorituslävendiks on 50 punkti. Igas osas peab eksaminand saama vähemalt 5 punkti s t, et kui kogutulemus on küll üle 50 punkti, kuid nt ühes osas alla 5 punkti, siis ei loeta eksamit sooritatuks.
Eksamite näidised, sh helisalvestised, on üleval CIEP (www.ciep.fr) või Eesti Prantsuse Instituudi kodulehel (www.institutfrancais-estonie.com) märksõna DELFscolaire all.

Selleks, et tagada eksamite nõuetekohane läbiviimine ja ühtne hindamine, peavad kõik eksaminaatorid ja hindajad iga kolme aasta järel läbima vastava koolituse, mis organiseeritakse koostöös CIEP ja Prantsuse Instituudiga.

Tänu Prantsuse Suursaatkonna ja Prantsuse Instituudi toetusele on Eestile võimaldatud väga soodsad lepingutingimused.

Konventsiooni allkirjastamine toimus frankofoonia nädalate raames, mis leiavad aset 7.-22. märtsini 2013.