Avaleht / Üldharidus / Riiklikud õppekavad / Võõrkeelte ainekavade koolitus

Kooli võõrkeelte ainekavade koostamise koolitus

SA Innove keelekeskus, koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Võõrkeelte Õpetajate Liiduga, korraldab riikliku õppekava rakendamise toetamiseks koolituse

Kooli võõrkeelte ainekavade koostamine: keeleoskustasemed, õpitulemused ja -tegevused, hindamine.

Võõrkeelte riiklik õppekava on koostatud lähtudes võõrkeelte raamdokumendi põhimõtetest ning sätestab õppe kooliastmete kaupa. Sellest tulenevalt on õpetajad väljendanud vajadust koolituse järele, mis annaks teadmisi klasside ainekavade koostamise kohta, lähtudes ühelt poolt riiklikust õppekavast, teisalt keeleõppe raamdokumendist ning kolmandana oma kooli ja õpilaste vajadustest.

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele teadmisi keeleõppe raamdokumendist, keeleoskustasemetest ja nende seosest riikliku õppekava võõrkeelte valdkonnaga; oskuse sõnastada õpitulemusi, planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ning hindamist. Koolituse lõpuks valmivad koostöös näidisainekavad.

Koolituse sihtgrupp: võõrkeelte ja eesti keel teise keelena õpetajad, võõrkeeli ja eesti keelt teise keelena õpetavad klassiõpetajad, võõrkeelte õppetoolide/ainesektsioonide juhid, õppealajuhatajad.

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast, päeva pikkus 4 x 1,5 tundi. Enne registreerumist palume teil veenduda, et te saate osaleda kõigil kolmel päeval.

Palun tutvuge ka koolitusplaaniga.

Koolituse maht on 30 tundi : 18 kontaktundi ja 12 tundi iseseisvat tööd.
Koolitus toimub kolmes grupis, ühe grupi suurus 20 inimest.
Koolitus on tasuta, sõidu- ja lõunasöögi kulud on osalejate kanda.

Palume registreeruda 5. novembriks.

 • I grupp:
  toimumiskoht: Tallinn, SA Innove (Lõõtsa 4, Tallinn)
  koolituspäevad 11. nov, 11. dets, 14. jaan
  Registreerimine
 • II grupp:
  toimumiskoht: Tartu Puškini Gümnaasium (Uus 54, Tartu)
  koolituspäevad 12. nov, 14. dets, 15. jaan
  Registreerimine
 • III grupp:
  toimumiskoht: Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
  koolituspäevad: 13. nov, 15. dets, 13. jaan
  Registreerimine

Täiendav info: Piret Kanne tel: 735 0678 piret.kanne@innove.ee