Avaleht / Üldharidus / e-testid / 2015. aasta e-tasemetööd / 6. klassi e-tasemetööde ained

6. klassi e-tasemetööde ained

SA Innove on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ette valmistanud 6. klassi kõik tasemetööd nii paberil kui ka elektroonselt. Sel aastal on koolidel võimalus osaleda e-tasemetöödes järgmistes ainetes:

* Vastavalt haridus- ja teadusministri 26.05.2014. a määrusele nr 19 toimub 6. klassi kolmas tasemetöö 20. mail. See tasemetöö võib olla ühes järgmistest õppeainetest: ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus. Õppeainet, milles 6. klassi kolmas tasemetöö toimub, ei avalikusta enne tasemetöö toimumist.