Avaleht / Üldharidus / e-testid / 2015. aasta e-tasemetööd / e-tasemetöödele registreerimise ja läbiviimise juhendid

e-tasemetöödele registreerimise ja läbiviimise juhendid

Siin on juhised selle kohta, mida on vaja teha testi toimumise päeval, et test edukalt läbi viia.

E-testi edukaks läbiviimiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused.

1. Internetiühendus.

2. Sooritajad on testile registreeritud.

3. Sooritajatel on võimalus sisse logida ID-kaardiga või neile loodud paroolidega. Enne testi toimumise päeva on soovitatav luua sooritajatele EISi kasutamiseks vajalikud paroolid ja need välja trükkida.

NB! Parool kehtib kogu EISi ulatuses ja kõigi testide jaoks. Parool kehtib seni, kuni kasutaja selle muudab või kui talle genereeritakse uus parool.

4. Sooritajad on testi toimumise päevade kaupa jagatud gruppidesse ja neile on määratud ruumid.

5. Iga testi toimumise päeva ja ruumi jaoks on määratud testi administraator. Testi administraator on koolis ainus isik, kes pääseb testi toimumise päeval testi andmete juurde ning annab õpilastele loa testi alustada.

6. Testi administraatoril on süsteemi sisenemiseks ID-kaart või parool. Parooli saab küsida aadressilt eis.tugi@innove.ee. Kontrollige enne testi toimumise päeva, kas testi administraatoril sujub süsteemi sisenemine.

Õpilaste registreerimise juhendid

Õpilastele paroolide omistamise juhendid

Eksamiruumi määramise juhendid

Testi administraatori määramise juhendid

Testi läbiviimise juhend testi administraatorile

 Testi sooritamise juhend õpilasele: