Avaleht / Üldharidus / e-testid / 2016. aasta e-tasemetööd / 6. klassi e-tasemetööde ained ja ajad

6. klassi e-tasemetööde ained ja ajad

SA Innove on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ette valmistanud 6. klassi kõik tasemetööd elektroonselt.

Valimis olevate koolide õpilased teevad elektroonse tasemetöö vastavalt haridus- ja teadusministri 03.06.2015. a määrusele nr 26 järnevatel aegadel:

 • eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) – 10. mai;
 • matemaatika – 12. mai;
 • 3. õppeaine* – 18. mai.

*See tasemetöö võib olla ühes järgmistest õppeainetest: ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus.

 • Varase keelekümbluse õpilaste katseline eesti keele e-tasemetöö toimub 3.-5. mai.

Tasemetöö vastavatel kuupäevadel võivad e-tasemetööd sooritada ka koolid, kes valimisse ei sattunud, kuid soovivad, et nende õpilaste avatud vastustega ülesandeid hinnatakse SAs Innove.

Kooli administraator saab kontrollida, kas testile on registreeritud ka valimisse sattunud õpilasi.

Selleks tuleb:

 • ID-kaardiga või isikukoodi ja parooliga sisse logida aadressil eis.ekk.edu.ee/eis.
 • Valida EKK testid -> Testi läbiviimise korraldamine.
 • Paremal üleval valida testsessiooni „Tasemetööd 2016" -> Otsi.
 • Kuvatakse testide loetelu, kuhu on selle kooli õpilasi registreeritud. Iga rea lõpus on näha õpilaste arv, kes on SA Innove poolt valimina testile registreeritud. Kui kool registreerib omalt poolt õpilasi lisaks, on kuvatud õpilaste arv suurem. Testi korraldamisel ei ole vahet, kas testi korraldatakse valmisse kuuluvatele lastele või mitte.
 • Klõpsates testi nimetusel avaneb ruumide ja sooritajate lehekülg. Kuni õpilaste nimede avalikustamiseni on nimede asemel tärnikesed. Lehel on iga õpilase kohta üks rida ning kuvatud on õpilase klassi ja paralleeli tähis.
 • Kui õpilaste nimed on avalikustatud (kaks päeva enne testi), on tärnikeste asemel nimed.
 • Samalt lehelt saab minna testi administraatori määramisele (sakk „Läbiviijad").