Avaleht / Üldharidus / e-testid / 2016. aasta e-tasemetööd / e-tasemetöödele registreerimise ja läbiviimise juhendid

e-tasemetöödele registreerimise ja läbiviimise juhendid

Siin on juhised selle kohta, mida on vaja teha testi toimumise päeval, et test edukalt läbi viia.

E-testi edukaks läbiviimiseks Eksamite infosüsteemis peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused.

1. Internetiühendus.

2. Sooritajad on testile registreeritud.

3. Sooritajatel on võimalus sisse logida ID-kaardiga või neile loodud paroolidega. Enne testi toimumise päeva on soovitatav luua sooritajatele EISi kasutamiseks vajalikud paroolid ja need välja trükkida.

NB! Parool kehtib kogu EISi ulatuses ja kõigi testide jaoks. Parool kehtib seni, kuni kasutaja selle muudab või kui talle genereeritakse uus parool.

4. Sooritajad on testi toimumise päevade kaupa jagatud gruppidesse ja neile on määratud ruumid.

5. Iga testi toimumise päeva ja ruumi jaoks on määratud testi administraator. Testi administraator on koolis ainus isik, kes pääseb testi toimumise päeval testi andmete juurde ning annab õpilastele loa testi alustada.

6. Testi administraatoril on süsteemi sisenemiseks ID-kaart või parool. Parooli saab küsida aadressilt eis.tugi@innove.ee. Kontrollige enne testi toimumise päeva, kas testi administraatoril sujub süsteemi sisenemine.

Registreerimise ja läbiviimise juhendid EISis

Tegevus  Kasutusjuhendid
Valimisse kuulumise vaatamine Kooli administraator aadressilt eis.ekk.edu.ee/eis/korraldamised
Õpilaste registreermine (11., 13. ja 19. mai tasemetööle)

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/opilaste-registreerimine-klassi-kaupa (tekst)

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/videojuhendid/ekk-testile-registreerimine (video)

Õpilaste ruumidesse jagamine, kui tasemetöö toimub rohkem kui ühes ruumis

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/eksamiruumid (tekst)

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/videojuhendid/eksamiruumid (video)

Tasemetöö alguse kellaaja märkimine http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/kellaaegade-markimine
Testi administraatori määramine

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/seotud-isikute-maaramine (tekst)

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/videojuhendid/labiviimisega-isikute-maaramine (video)

Õpilastele paroolide loomine

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/videojuhendid/klassile-paroolide-maaramine

Kui õpilastele on juba varem paroolid loodud, kehtivad need seni, kuni luuakse uued paroolid.

Eksaminandi operatsioonisüsteemi kasutamine (ei ole kohustuslik) http://www.innove.ee/et/yldharidus/e-testid/eksaminandi-operatsioonisysteem
Elektroonilise tasemetöö läbiviimine http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/e-testi-labiviimine-arvutite-registreerimiseta
Elektroonilise testi sooritamine (juhend õpilasele) http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/testi-sooritamine
Mida teha, kui testi ajal... http://www.innove.ee/et/yldharidus/e-testid/mida-teha-kui-e-testi-labiviimisel
Elektroonilise tasemetöö toimumise protokolli täitmine http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/tasemetoo-toimumise-protokoll
Tulemuste vaatamine

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/tulemuste-vaatamine

Tasemetööde tulemusi saavad vaadata testi administraatorid ja kooli administraatorid.