Avaleht / Üldharidus / e-testid / 9. klassi e-testid / 9. klassi e-testide loetelu ja lühikirjeldus

9. klassi e-testide loetelu ja lühikirjeldus

Alates aastast 2012 on Innove ette valmistanud elektroonseid teste 9. klassi jaoks. Allpool on toodud 9. klassi testide loetelu ja lühikirjeldused.

Aasta Aine Testi andmed Testi lühikirjeldus
2012 Keemia Testi ID EIS-is: 1929
Testi maht: 82 punkti
Testi aeg: 2 tundi
Testi liik: põhikooli kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 122 KiB)
Testis on 16 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testi ülesehitus on sarnane põhikooli lõpueksami ülesehitusega. Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
2014 Keemia Testi ID EIS-is: 2014
Testi maht: 89,5 punkti
Testi aeg: 2 tundi
Testi liik: põhikooli kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 122 KiB)
Testis on 15 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testi ülesehitus on sarnane põhikooli lõpueksami ülesehitusega. Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
Bioloogia Testi ID EIS-is: 1971
Testi maht: 101,5 punkti
Testi aeg: 2 tundi
Testi liik: põhikooli kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 127 KiB)
Test on koostatud 2005. aasta keemia põhikooli lõpueksami ülesannete põhjal. Testis on 28 ülesannet. 24 ülesannet on arvutihinnatavad, 2 peab õpetaja hindama ja 2 on osaliselt arvutiga hinnatavad (osa küsimustest hindab õpetaja). Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
Geograafia Testi ID EIS-is: 2020
Testi maht: 18,5 punkti
Testi aeg: 30 minutit
Testi liik: Teematöö „Euroopa rannajoon, veestik ja pinnamood“
Tõlkekeeled: ei ole
Testis on 2 ülesannet. Mõlemad ülesanded on arvutihinnatavad. Test sobib 9. klassi õpilaste kaarditundmise hindamiseks pinnamoe ja veestiku teema läbimisel.
Ajalugu Testi ID EIS-is: 2043
Testi maht: 73 punkti
Testi aeg: 50 minutit
Testi liik: 9. klassi kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 119 KiB)
Testis on 24 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testi ülesehitus on sarnane põhikooli lõpueksami ülesehitusega. Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
Ühiskonna-õpetus Testi ID EIS-is: 2047
Testi maht: 75,5 punkti
Testi aeg: 50 minutit
Testi liik: 9. klassi kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 113 KiB)
Testis on 15 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testi ülesehitus on sarnane põhikooli lõpueksami ülesehitusega. Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
2015 Keemia Testi ID EIS-is: 2272
Testi maht: 84,5 punkti
Testi aeg: 2 tundi
Testi liik: põhikooli kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 122 KiB)
Test on koostatud 2005. aasta keemia põhikooli lõpueksami ülesannete põhjal. Testis on 16 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testi ülesehitus on sarnane põhikooli lõpueksami ülesehitusega. Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
Geograafia Testi ID EIS-is: 2232
Testi maht: 53 punkti
Testi aeg: 50 minutit
Testi liik: 9. klassi kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 103 KiB)
Testis on 13 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testis on esindatud kõik 9. klassis käsitletavad teemad. Sobib 9. klassi lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
Ühiskonna-õpetus Testi ID EIS-is: 2291
Testi maht: 75 punkti
Testi aeg: 50 minutit
Testi liik: 9. klassi kokkuvõttev test
Tõlkekeeled: vene
Eristuskiri (pdf, 113 KiB)
Testis on 23 ülesannet. Kõik ülesanded on arvutihinnatavad. Testi ülesehitus on sarnane põhikooli lõpueksami ülesehitusega. Sobib põhikooli lõpuks saavutatud õpitulemuste hindamiseks