Avaleht / Üldharidus / Eksamite infosüsteem (EIS) / Kasutusjuhendid / Testi läbiviimine ja hindamine

Testi läbiviimine ja hindamine

Siit leiate e-testi läbiviimise ning hindamise juhendi.

Testi läbiviimine

 • Testid -> Testi läbiviimine ja hindamine
 • Klõpsata leitud testil
 • Avanenud nimekirjade vormil märkida õpilased või vajutada lehe allservas "Vali kõik" -> "Luba alustada".
 • Nüüd saavad õpilased EISi sisse logida ja alustada testi sooritamisega.
 • Kui testimiseks ettenähtud aeg on otsas või kõik sooritajad on testi lõpetanud (testi olek Tehtud), märkida sooritajad, kes pole veel testi sooritamist alustanud -> "Lõpeta test"
 • Nuppude seletused:
  Märkus -
  võimalik lisada soorituse juurde märkus, mida näeb ka sooritaja
  Lisaaeg
  - kui testile on määratud piiraeg, siis võib vajadusel mõnele sooritajale anda pikemat aega
  Vali kõik -
  tehakse märge kõigi sooritajate nimede ette
  Luba alustada
  - lubab valitud sooritajatel testi sooritamist alustada
  Eemalda -
  eemaldatakse valitud sooritaja testilt, tulemust ei arvutata
  Lõpeta test -
  valitud sooritajate test lõpetatakse ja sooritaja ei saa enam vastuseid salvestada

 

Testi hindamine

 • Testid -> Testi läbiviimine ja hindamine
 • Klõpsata leitud testil
 • Avanenud sooritajate vormilt minna sakile "Hindamine"
 • Ülemine tabel on ülesannete tabel. Siin on näha hinnatud ülesannete statistika. Ülesandel klõpsates avaneb vorm, kus on näha kõigi testi lõpetanud sooritajate vastused sellele ülesandele. Kui ülesanne ei ole arvutihinnatav, on samas võimalik vastuseid hinnata ja nende kohta märkusi kirjutada, mida sooritaja näeb hiljem oma vastuseid vaadates
 • Nuppude seletused:
  Kinnita hindamine -
  kontrollib, et hinnatud oleksid kõik mitte-arvutihinnatavad selle ülesande vastused
  Salvesta -
  salvestab mitte-arvutihinnatavad ülesannete hindamised, ei kontrolli, et kõik vastused oleksid hinnatud
  Järgmine -
  liigub järgmisele ülesandele
 • Alumine tabel on testitööde tabel. Siin on näha testi lõpetanud sooritajate loetelu koos tulemustega ülesannete kaupa. Nimel klõpsates avaneb testitöö, kus on näha kõik sooritaja antud vastused. Kui mõni ülesanne ei olnud arvutihinnatav, siis on võimalik samas vastuseid hinnata ja nende kohta märkusi kirjutada.
 • Nuppude seletused:
  Mine järgmisele ülesandele -
  liigub sama soorituse järgmisele ülesandele, mida on võimalik vaadata ja hinnata
  Kinnita hindamine -
  kontrollib, et hinnatud oleksid selle soorituse kõik mitte-arvutihinnatavate ülesannete vastused ning avab testitööde loetelu
  Kinnita hindamine ja alusta järgmist -
  kontrollib, et hinnatud oleksid selle soorituse kõik mitte-arvutihinnatavate ülesannete vastused ning liigub järgmisele testitööle
  Peata -
  salvestab hindamised, ei kontrolli, et kõik vastused oleksid hinnatud
  Peata ja alusta järgmist -
  salvestab hindamised, ei kontrolli, et kõik vastused oleksid hinnatud ja liigub järgmisele testitööle